Spolupráce

Naše kancelář spolupracuje s následujícími institucemi, popř. podporuje projekty:

  • Masarykova Univerzita - Právnická fakulta
    Umožňujeme studentům praxi v oboru již během studia.
    Možnost absolvování předmětu Praxe v naší kanceláři.
  • www.střídavka.cz
    Web zabývající se nejen střídavou péčí o dítě po rozvodu rodičů.

 Jsem přesvědčena, že právo je umění dobra a slušnosti „Ius est ars boni et aequi“ a tato klasická zásada latinských právníků je základem, z něhož vychází i mnou poskytované právní služby.