Odkazy

Užitečné odkazy

Česká advokátní komora
http://www.cak.cz/pages/index_sound.html

Nejvyšší soud ČR
http://www.nsoud.cz/

Evropský soud pro lidská práva
http://www.echr.coe.int/echr

Sbírka zákonů ČR
http://www.sbirkazakonu.cz/

Sbírka zákonů SR
http://www.zbierka.sk/

E-právo
http://www.epravo.cz/

Parlament ČR
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

Ministerstvo spravedlnosti
http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx

Portál veřejné správy ČR
http://www.gov.cz

Obchodní rejstřík
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index

Ministerstvo vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/

ÚOHS
http://www.compet.cz/

Katastr nemovitostí
https://katastr.cuzk.cz/uvod

International Jurists
http://www.internationaljurists.comJsem přesvědčena, že právo je umění dobra a slušnosti „Ius est ars boni et aequi“ a tato klasická zásada latinských právníků je základem, z něhož vychází i mnou poskytované právní služby.